Szukamy Osób z Autyzmem do Projektu

Stowarzyszenie rozpoczęło prace nad projektem „Wsparcie Osób z Autyzmem” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 1.3.6. W…