W dniach 23-27 lutego 2009 roku w godzinach od 10 do 14 realizowany jest w Stowarzyszeniu projekt „Moje miejsce wśród ludzi” w ramach Feryjnego Klubu 2009. Uczestnicy projektu – młodzież i dorośli z Zespołem Aspergera i autyzmem – poznają odpowiedź na pytanie, jakie i gdzie jest ich miejsce wśród ludzi. W realizacji projektu wykorzystuje się:

 • metodę teatralną w aspekcie pracy z tekstem,
 • tworzenie inscenizacji z wykorzystaniem mowy ciała,
 • zajęcia plastyczne – tworzenie elementów kostiumów, scenografii,
 • muzykę i technologię komputerową.

Scenariusz przedstawienia oparty jest na treści książki „Mały Książę” autorstwa Antoine de Saint-Exupery.

Uczestnik projektu

 • poznaje lub przypomina sobie treść „Małego Księcia”;
 • przeżywa uczucia towarzyszące postaciom i stosuje je w granych przez siebie rolach;
 • wyraża i rozpoznaje odgrywane i oglądane emocje;
 • doskonali umiejętność ekspresji własnych stanów emocjonalnych oraz ich rozpoznawania u innych osób;
 • zwiększa własną świadomość ciała;
 • uczy się naśladować ruchy, gesty, zachowania konieczne do zagrania ról;
 • obserwuje zachowania innych ludzi oraz dokonuje ich oceny i interpretacji emocjonalnej;
 • efektywnie porozumiewa się, unika blokad komunikacyjnych;
 • wzbogaca świadomość i umiejętność nadawania i odczytywania komunikatów niewerbalnych;
 • efektywnie współpracuje z innymi uczestnikami przy tworzeniu wspólnego dzieła;
 • aktywnie podejmuje rolę twórcy i współtwórcy;
 • dokonuje refleksji i oceny postaw postaci ze sztuki, określa własne wartości/ hierarchię wartości;
 • trenuje w bezpiecznej grupie umiejętność radzenia sobie ze stresem związanym
  z ekspozycją społeczną;
 • korzysta z Internetu w celu zbierania informacji;
 • organizuje i uczestniczy w życiu towarzyskim grupy społecznej.

Celem projektu nie jest wystawienie przedstawienia tylko praca warsztatowa nad stworzeniem przedstawienia. Proces tworzenia jest cenniejszy niż samo przedstawienie.