We wrześniu 2008 roku Stowarzyszenie rozpoczęło realizację projektu „Z Nami Pierwszy Krok” współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2008 roku.

We wrześniowe i październikowe weekendy odbyły się dla 4 dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat turnusy, w czasie których cała rodzina uczyła się pracować z dzieckiem. Pierwszego dnia główny nacisk położony był na obserwację dziecka i rodziny, wybrane zostały priorytety i zaproponowane pierwsze programy terapeutyczne. W następnych dniach główną pracę wykonali terapeuci powoli włączając w terapię rodzinę w tym również zdrowe rodzeństwo.

Dzieci uczestniczące w projekcie zostały objęte opieką pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną. Odbyły się również zajęcia z rehabilitacji i dogoterapii. Terapeutów wspierali wolontariusze.