√ Harmonogram

Harmonogram spotkań z Rodzicami na rok szkolny 2014/2015

Spotkania organizowane są w ramach zadania pt. ”Prowadzenie Centrum Diagnostyczno-Konsultacyjnego ProFUTURO – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin” realizowanego w okresie 01.01.2014 r. – 31.12.2015 r., współfinansowanego ze środków Miasta Poznania.

 

Termin: 04.10.2014 r., godz.: 10.00-12.00

Temat: Dziecko z autyzmem w świecie „neurotypowych”

Zakres problematyki: Dziecko ze spektrum autyzmu; Mity i stereotypy, o naszych dzieciach, o naszym rodzicielstwie.

***

Termin: 15.11.2014 r., godz. 10.00-12.00

Temat: Rodzic w świecie „neurotypowych”

Zakres problematyki: Codzienność – nasze doświadczenia; Czym możemy podzielić się z innymi, czego potrzeba rodzicowi po otrzymaniu diagnozy, co dalej?

***

Termin: 06.12.2014 r., godz.: 10.00-12.00

Temat: Po co diagnoza pedagogiczna?

Zakres problematyki: Przedszkole, szkoła, asystent; Kształcenie specjalne a kształcenie w szkole masowej; Orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej.

***

Termin: 10.01.2015 r., godz.: 10.00-12.00 – zajęcia nie odbyły się

***

Termin: 07.02.2015 r., godz.: 10.00-12.00

Temat: Żywienie dziecka z zaburzeniami rozwoju

Zakres problematyki: Warsztat prowadzony przez p. Anetę Wasilewską (dietetyk) a dotyczący żywienia dzieci z zaburzeniami rozwoju.

***

Termin: 07.03.2015 r., godz.: 10.00-12.00

Temat: Ogarniam!

Zakres problematyki: Emocje, sytuacje trudne, stres. Dyskusja – warsztat – prelekcja.

***

Termin: 11.04.2015 r., godz.: 10.00-12.00

Temat: Zachowania trudne

Zakres problematyki: Na czym polegają i jak sobie z nimi radzić?

***

Termin: 16.05.2015 r., godz.: 10.00-12.00

Temat: Jak się bawić?

Zakres problematyki: O prawidłowościach, trudnościach i o tym, jak do zabawy z naszym dzieckiem przygotować inne dzieci.

***

Termin: 13.06.2015 r., godz.: 10.00-12.00

Temat: Zachowania trudne

Zakres problematyki: Na czym polegają i jak sobie z nimi radzić?

***

Termin: 04.07.2015 r., godz. 10.00-12.00

Temat: Jak nas (rodziców) widzą dzieci?